Amika.rs

А р Е н А


Piramide nisu grobnice već energetski generatori

NAUCNA KONFERENCIJA U KAIRU: ODBACENA TEORIJA O PIRAMIDAMA KAO GROBNICAMA FARAONA

U egipatskom glavnom gradu Kairu je od 13.-18. decembra 2011. održana Medunarodna naucna konferencija “Potraga za visokotehnološkim tragovima drevnih civilizacija”.
Pet ruskih instituta za fiziku, matematiku i geometriju organizatori su konferencije koja je ukljucivala posjete desetinama najstarijih i superiornih piramida na platoima Gize, Sakare, Mejduma i Dahšura.
Clan ruske Akademije prirodnih znanosti i istraživac s moskovskog Šmitovog instituta geofizicar dr. Oleg Khavroshkin je u više navrata, sa svojim timom, vršio snimanja geofizickih polja piramida. Njegov zakljucak je da Keopsova, Crvena, Kefrenova, Savijena i Snefruova piramida pokazuju osobine složenih antena s cetiri izmjerene funkcije:

(1) kosmicki detektor i prijemnik elektromagnetne energije,
(2) emiter elektromagnentih polja,
(3) akusticna te
(4) seizmicka antena.

Eksperimenti na piramidama u Dahšuru su pokazali da se seizmoakusticna emisija udesetorostrucuje na vrhu piramide što dokazuje da je ova gradevina napravljena kao složena mašina za fokusiranje energije prema njenom vrhu.
Replika Keopsove piramide je napravljena u okviru Instituta za teoretsku i eksperimentalnu biofiziku, koja je clanica Ruske akademije nauka. Dr. D.V. Pancheluga je predvodio istraživanje utjecaja energije piramida na biološke sisteme tokom ljeta 2011. Eksperimenti sa sjemenjem su dokazali da kada se ostavi unutar piramide, sjeme brže raste u odnosu na kontrolni uzorak koji je bio van piramide.
Fizicar dr. Sergei Siparov sa ruskog Istraživackog Instituta hiperkompleksnih sistema u geometriji, je govorio o svrsi egipatskih piramida. Njegov zakljucak je da je tu rijec o visokotehnološkom energetskom generatoru. Piramida, prema njegovim istraživanjima, pojacava podzemna seizmicka kretanja za 20 puta, transformirajuci akusticne valove u elektromagnetne. Po njegovom misljenju, najstarije piramide na egipatskom tlu su služile kao “radio-lokatori” i “navigacijski uredaji”, a razlicite dimenzije i oblici piramida su stvarale razlicite frekvencije.
Ruski istraživaci dr. O. Kozlova i A. Ermolaev su analizirali uzorke sa zidova prostorija unutar Crvene piramide. Uzorci materijala su uzeti na sastavima megalitnih blokova gdje se pojavljuje gusta tekucina. Analiza je pokazala prisustvo stroncija i termalne aplikacije što upucuje da piramida “usisava” tekucine, u ovom slucaju podzemna ulja. Ovi rezultati su u ravni slicnih istraživanja koja su eksperimentalno dokazala ulogu piramide kao vodene pumpe. Geometrija piramide i njena pravilna orijentacija prema sjeveru omogucava ovim kompleksnim gradevinama da iz zemlje povlace likvidne materijale.
Inozemni clan ruske Akademije prirodnih znanosti i pronalazac bosanskih piramida dr. Semir Osmanagic je predstavio otkrice i hronologiju interdisciplinarnih naucnih istraživanja Bosanske doline piramida. Naucni timovi iz Italije, Hrvatske, Srbije i Finske tokom 2010-2011 detektirali su i izmjerili fokusirana elektromagnetna polja, ultrazvuk i infrazvuk na vrhu Bosanske piramide Sunca koji nisu prirodnog porijekla. Slicni fenomeni su izmjereni i u podzemnom labirintu tunela ispod piramida u Visokom.
Osnivac Instituta finslerove geometrije dr. Dmitry Pavlov je teoretski dokazao vezu izmedu finslerove geometrije (“hiperbolicna polja”), elektricne tehnologije i tehnologije piramida, a na osnovu istraživanja na replici Keopsove piramide koja se nalazi u okviru Instituta.
Akusticna istraživanja J.J. Hurtaka u Kraljevoj odaji Keopsove piramide tokom 1990-ih je predstavila U. Granogger iz Njemacke. Zakljucak je da ova prostorija selektira odredene niže frekvencije i višestruko ih pojacava. Upravo izabrane frekvencije imaju blagotvorni utjecaj na moždane valove.
Direktor Fonda za naucni razvoj “Treci Milenij” fizicar Andrei Skliarov je analizirao pojedine megalitne blokove na platoima piramida u Egiptu dokazujuci da su obradivani visokotehnološkim alatima koji nisu bili dostupni u faraonskom Egiptu.

Ova Konferencija pokazuje da ozbiljni istraživaci eksperimentalnim putem i upotrebom naucnog instrumentarija ubjedljivo dokazuju da najstarije i superiorne piramide na tlu Egipta nisu gradene u doba faraona koji nisu imali znanja ni tehnologiju za njihovu gradnju. Rijec je o starijoj i naprednijoj ciivilizaciji.
Za nadati se da ce odlaskom „stare garde” egiptologa predvodene dr. Zahijem Hawassom pasti i barijere istraživanjima nezavisnih naucnika iz svijeta koji do sada nisu imali slobodan pristup piramidama. Na taj nacin ce se moci odrediti starost, graditelji, nacin i svrha gradnje ovih objekata.

Upravo održana Konferencija u Kairu je znacajan pomak u tom pravcu.

Otkriveni su uljni tragovi na spojevima megalitnih zidova unutar prostorije u Crvenoj piramidi

Najstarije egipatske piramide su imale ulogu energetskih emitera i primaoca
elektromagnetih, akusticnih i seizmickih vibracija

Na Bosanskoj piramidi Sunca su detektirani i izmjereni elektromagnetni fenomeni, ultrazvuk i infrazvuk koji nemaju prirodno porijekloAmika.rs