Amika.rs

Ненад Бакај - Бризбејн - Аустралија


ŠIFRIRANA PJESMA

Tit-tit-tit
Tit-tit
Tit-tit-tit
Tit

Ta-tit-tit
Ta-ta-ta

Tit-ta-ta-tit
Ta-ta-ta
Ta-tit-tit
Tit-ta

Tit-tit-tit-ta
Tit-tit
Tit-tit-tit
Tit


© Nenad BAKAJ 2008.

За дешифровање ове песме AMIKA.rs награђује виспреног читаоца, сарадника или случајног пролазника јединственим новогодишњим специјалитетом - КОКТЕЛОМ СВЕТА ЛУЦИЈА, познатог и као Радетов коктел или Трофазни шатл - ако још нисте чули за њега, овде су детаљи.

Свакоме ко каже да не схвата песму, аутор одговара: - Још се и римује!

Мени једино оно ТИ-ТА и ТА-ТА звучи познато, и римује се, али сумњам да ћу попити наградни коктел.

Морзеове знаке сам заборавио, а код њих је нејасно оно о римовању - стихови или знаци?

Како је аутор у далеком Бризбејну а решење је лукаво послао обичном поштом, то имате времена да освојите коктел, чак и ако не сретнете Свету Луцију.

Раде (ptt.yu) - Нешто слично и ја певушим, док се бријем. Али ово није словни запис мелодије, ово је визуелна песма. Одмах сам видео: играчица са кастањетама у рукама које је дигла изнад главе.

Прекобарац (yahoo.com) - То је прва строфа еротске песме из циклуса Изневерена очекивања. Ко је читао, или доживео, сетиће се - друга строфа гласи: а под је до пазуха.


Amika.rs