Amika


ЈЕЗИЧКА ТРИБИНА

УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ


ЗАШТИТА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
И ЊЕГОВОГ ИМЕНА


Изборна Скупштина Удружења књижевника Србије донела је одлуку да се оснује језичка трибина ради заштите српског језика и његовог имена.
Дајем потпунија и опширнија образложења предлога који сам поднео скупштини.

Задаци трибине

Трибина има задатак да покрене широку, стручну, отворену и јавну расправу о отвореним питањима српског језика, са посебним освртом на масовну провалу непотребних страних речи у српски језик и злоупотребу имена српског језика преименовањем у хрватски, бошњачки и црногорски језик.

Учесници трибине

Учесници трибине треба да буду:
- врхунски стручњаци из области филологије и лингвистике, првенствено најбољи представници србистике као науке посвећене проучавању и унапређењу заштите српског језика у савременим условима,
- истакнути књижевници, новинари, историчари, глумци и други истакнути јавни радници из свих области науке културе и умјетности.
Трибина је отворена за све грађане из свих друшвених слојева, поштоваоце српског језика, који својим ставовима и предлозима могу допринети бољем положају и заштити српског језика.


Уредништво трибине

1. проф. др Милош Ковачевић, професор
Универзитеа и члан УКС

2. проф. др Петар Милосављевић, проф.
филологије у Новом Саду и члан УКС

3. проф. др Михаило Шћепановић, професер на
Филолошком факултету у Београду

4. Миле Медић, филолог и члан УКС

5.Техничко лице, млађи, способан и вредан филолог или студент филологије


Уредништво трибине и уредници су организатори и стручни извршиоци свих задатака и циљева трибине.

Уредништво сачињава план и програм рада и остварују га до потпуног извршења.

Место и време рада трибине

Трибина ће се одржавати у Француској 7, једном седмично, сваке среде, у 19 часова, од јануара до јула 2011.

По потреби ванредна заседања трибине могу се одржавати и на другим местима.


Циљеви трибине

Трибина треба да даде научне одговоре и рашчисти сва отворена стручна питања положаја српског језика и његове заштите.
Циљ трибине је да изради закључке и ставове о свим отвореним питањима српског језика и упути их јавности на увид, одговарајућим установама и државним органима на усвајање и спровођење у дело.
Најважнија излагања на трибини биће објављена у зборнику заједно са закључцима и ставовима у виду декларације Удружења књижевника Србије о стању српског језика и мерама заштите.
Са тим ставовима и закључцима трибина ће наставити рад у септембру 2011. године на примени и остварењу тих закључака до њиховог пуног остварења.

У Београду, 24. децембра 2010.

Миле Медић


Предлог тема за Језичку трибину УКС

а) О питањима српског језика и његовог имена


1. Српски писци и српски језик

2. Језичка култура данас

3. Српски језик и српски национални (филолошки) програм

4. Порекло српског језика и његов развој до
12. века (и упоредни преглед развоја хрватског језика)

5. Развој српског језика од 12. до 19 века ( и
упоредни развој хрватског језика)

6. Однос штокавског, чакавског и кајкавског
језика и ширење штокавског језика на запад

7. Вукова реформа српског језика и српски
језички програм

8. Хрватски језички програм

9. Језичко-политички договори и српски језик:
Бечки, Новосадски и Дејтонски

10. Хрватска декларација о стању и положају
хрватског језика и раскидање језичке заједнице са Србима

11. Слово о језику и обнова србистике

12. Политичка мисао србистике

13. Српске националне језичке установе и српски
језик

14. О имену и преименовању српског језика у
хрватски, босански и црногорски језик

15. Босански бошњачки језик и босанска
бошњачка нација

16. Имају ли националне мањине право
на употребу тзв. хрватског, црногорског и бошњачко језика као свог националног језика у Србији

17. Јединство и нејединство српскога језика

18. Однос српског и српскохраватског језика јуче и данас

19. Писма српскога језика

20. Српски језик у дијаспори

21. Српски језик у уџбеницима и школском
систему

22. Правописни проблеми српскога језика

23. Уставни и законски оквири употребе
српског језика и писма

 

б) О непотребним страним речима у српском
језику

Језичка трибина УКС има задатак да даје савете, пружи стручну помоћ и даде одговоре на сва језичка питања свима који желе да говоре српским речима и желе да се ослободе непотребних подметнутих страних речи.
Трибина ће се такође бавити истраживањем степена загађености српског језика непотребним страним речима у свим областима јавног живота:

1. Непотребне стране речи у јавним гласилима:
на телевизији, радију, у новинама и часописима.

2. Непотребне стране речи у језику политичара и
других јавних радника

3. Стране речи у науци

4. Непотребне стране речи у појединим областима
живота: у спорту, школству (у уџбеницима), трговини и свакодневном животу.

5. Теоријске основе употребе и злоупотребе
страних речи у српском језику

6. Богаћење или сиромашење српског језика
страним речима

7. Изумирање језика и стране речи

8. Чишћење непотребних страних речи у језицима
европских народа и језика

9. Однос и став научних установа у Србији према
употреби и злоупотреби страних речи у српском језику

10. Ставови Вука Караџића о чишћењу страних
речи из српског језика

11. Рачунарски називи на српском језику

Миле Медић, Петар Милосављевић, Милош Ковачевић, Михаило Шћепановић

 

Отварање Језичке трибине
Удружења књижевника Србије

2. марта (среда) 2011. у 19 сати, УКС, Француска 7

Поздравна реч:

Радомир Андрић, председник УКС

Гости:

Негово преосвештенство владика хвостански
господин Атанасије (Ракита)

Гојко Шантић, првак драме ЈДП

Оливер Њего, првак Београдске опере

Јадранка Јовановић, примадона Београдске опере

Љубомир Манасијевић, мелод

Представљање Језичке трибине УКС:

Миле Медић, уредник и водитељ

 

Тема прве Језичке трибине:

Српски писци и српски језик

Уводна реч:

проф. др Милош Ковачевић


 


Amika