Amika.rs

Зорица Сентић - Кан - Француска


Зорица Сентић, песникиња – ДОБРОТВОР ГОДИНЕ за вишеструко даровање речи

Акција коју је Зорица Сентић започела у мају 2008. године – «Дарујмо реч» и која је обележена и на овом сајту – као и њена укупна песничка и културна активност донела јој је јединствено признање - ДОБРОТВОР ГОДИНЕ.

Добитници Годишње награде „Васа Пелагић“ за врхунска остварења у образовању 2009.

Педагошки покрет Србије наставља да додељује традиционално престижно признање – Годишња награда „Васа Пелагић“ за врхунска остварења у образовању. На основу позива за предлагање кандидата објављеног у „Просветном прегледу“ 10. децембра 2009. петочлани жири, којем је председавала доц. др Маргит Савовић, након разматрања приспелих предлога, донео је одлуку да за 2009. годину добитници Награде буду:

• Споменица „Век Учитељске школе у Крагујевцу
(1871-1971)“, чији су аутори др Милутин Милутиновић и професор Радојко Јововић из Крагујевца – п е д а г о ш к а к њ и г а г о д и н е

• ОШ „Васо Пелагић“ у Пелагићеву, Република Српска – п е д а г о ш к а у с т а н о в а г о д и н е

• Часопис „Иновације у настави“ , Учитељски факултет у Београду – п е д а г о ш к о г л а с и л о г о д и н е

• Иван Ружичић, директор Гимназије у Чачку –
п е д а г о ш к и к р и т и ч а р г о д и н е

• Нада Митровић, директор Основне школе Главичице, Република Српска –
п е д а г о ш к и р у к о в о д и л а ц г о д и н е

• Гордана Стаменковић, уредник „Просветног прегледа“ из Београда – н о в и н а р г о д и н е у о б р а з о в а њ у

• Др Слађана Миленковић, директор Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици – п е д а г о ш к и с т в а р а л а ц г о д и н е

• ЗОРИЦА СЕНТИЋ, ПИСАЦ ИЗ КАНА У ФРАНЦУСКОЈ – Д О Б Р О Т В О Р Г О Д И Н Е

• Јасна Капор, ОШ „Ђура Јакшић“ из Панчева – ш к о л с к и п е д а г о г г о д и н е

• Милка Бабарогић, Предшколска установа „Радост“
из Врњачке Бање – в а с п и т а ч г о д и н е

• Љиљана Ђуровић, професор разредне наставе у ОШ „Момчило Настасијевић“ из Горњег Милановца – п е д а г о ш к и п р а к т и ч а р г о д и н е

• Олгица Јовановић, Центар за социјални рад Нови Београд – с о ц и ј а л н и р а д н и к г о д и н е

• Ана Петровић, студенткиња треће године Педагошког факултета у Јагодини –
с т у д е н т г о д и н е.

Уручивање Годишње награде „Васа Пелагић“ за врхунска остварења у образовању 2009. године обавиће се 23. јануара 2010. године у ОШ „Васо Пелагић“ у Пелагићеву

Београд, 26.12.2009. г.

Председник ППС Проф. др Драго Пантић

<> <> <>

За 18 месеци акција «Дарујмо реч» добила је широку подршку. Ентузијазам удружен са успешним маркетиншким промоцијама дао је убедљиве резултате и прикупио на хиљаде књига за библиотеке у селима Србије и у њима – књигама и промоцијама – донео, или вратио, реч и дело које су многи заборавили – КУЛТУРУ.

- http://darujmorec.blog.rs/ - "i ko ne traži nađe... treba malo više vremena..."

А ово су песничке речи Зорице Сентић које дарује читаоцима на... хм, хм, хм... језика, нисам успео да избројим... - на свим језицима света!

NOĆNA BUKA

beznačajna buka
u noći
zatvorene oči
otvoren prozor
prema bašti
to nije bio radio
nije dolazilo odozgo
mali eho
končerto ?
kad kad
flamenko
melodrama
mali eho
muzikalan
valcer
melodija Polinezije
nije logično
uno due tre
akcenat italijanski
ili to beše portugalski
to nije sigurno marsovski
il to beše azijski
jedna akadijen pesma
akcenat kanadski
grčki, latinski ili jermenski
poljski, ruski, ili rumunski
u daljini afrički tam tamovi
noć
avgustovska
prva dijagnoza
komarac
sadistički eho, tragičan
nema ničeg folkloričnog
ni ekscentričnog
komarac bi se odao
komarac prestaje da peva
kada ubode

reči
su bežale iz rečnika
to je bilo to mala noćna buka
ne muzika
listovi se pomeraju
pevaju
reči akrobatske
iluzionističke
jedna
po
jedna
u
indijanskom
redu
i ritmu
izlaze iz rečnika
to su bila samo slova
reči
taj mali eho
u ranoj zori
vazduh je mirisao
na bukete reči
čitljivih
buketa reči
slogovi su zamirisali sobu
rečnik je pao sa police
otvoren na strani 346
nedostajala je jedna reč
Espéranto
na noćnom stolu
olovka
na belom papiru
"noćna buka"
pisalo je...
sijajući se
na kaligrafskom pismu
u jednom uglu slike
potpis jednog leksikografa
LEJZER LUDWIK ZAMENHOF 1887

jedne noći 2OO4
da ne zaboravim jednu drugu buku

en serbe Zorica Sentić

BRUIT DE NUIT

petit bruit anodin
dans la nuit
les yeux fermés
fenêtre ouverte
sur jardin

ce n’était pas la radio
ça ne venait pas d’en haut
un petit écho
concerto
tantôt
flamenco
mélo
petit écho
musical
valse autrichienne
mélodie polynésienne
pas logique
uno doué tré
accent Italien
ou était-ce brésilien
ça ne pouvait être martien
ou était-ce asiatique
une chanson acadienne
accents canadien
grec, latin ou arménien
polonais, russe, ou roumain
au loin des tam-tams africains
la nuit
aoûtienne

premier diagnostic
moustique
l’écho sadique, tragique
rien de folklorique
d’excentrique
un moustique se serait trahi
un moustique arrête de chanter
quand il a piqué

des mots
s’échappaient du dico
c’était ça le petit bruit de la nuit
les feuilles bougeaient
chantaient
des mots trapézistes
illusionnistes
un
par
un
à
la
file
indienne
sortaient du dico

ce n’était que des mots
le petit écho

au petit matin
l’air était parfumé

bouquets de mots
lisibles
des bouquets de mots
parfumaient la chambre
le dico était tombé
ouvert sur la page 346

Il manquait un mot
Espéranto

sur le chevet
le stylo
le papier blanc
bruit de nuit
était écrit

éblouie
en calligraphie
dans un coin du tableau
un autographe d’un lexicographe
LEJZER LUDWIK ZAMENHOF 1887

une nuit 2004
pour ne pas oublier un autre bruit

français Zorica Sentic


ÉJSZAKAI NESZ

veszélytelen aprócska nesz
az éjszakában
becsukott szemmel
zárva az ablak
a kert felett

Nem a rádióból jött
nem fentről
parányi visszahang
koncert

flamenkó
jé melodráma
parányi visszahang
zene
osztrák keringő
polinéz dallam
logikátlan
uno doué tré (egy két há)
olasz akcentus
vagy inkább brazil volt
mégsem a Marsról jöhetett
vagy inkább ázsiai
akkád sanzon
kanadai akcentus
görög, latin, estleg örmény
lengyel, orosz vagy román
a távolban afrikai tamtamok
az augusztusi
éjszaka
első diagnózis
egy szúnyog
szadista, tragikus visszhang
semmi folklór
sem extravagáns
egy szúnyog elárultatott
egy szúnyog belédfojtotta a dallamot
amikor megszúrt
a szavak
eltávoztak a szótárból
ez volt az éjszakai nesz
megmozdultak a falevelek
énekeltek
az akrobata szavak
az illuzionisták
egymás
után
felsorakozva
egy vonalban
kivonultak a szótárból
a parányi visszhang
csak a hajnalt
köszöntötte
fűszeres volt a lég
olvasható
szavak csokra
szavak zamata
illatozta be a hálószobát
a szótár földre esett
kinyítva a 346-ik oldalnál
egyetlen szó hiányzott
Eszperantó
a fejlécből
az irón
a fehér papír
éjszakai nesz
íródott
vakon
kalligrafikusan
az oldaltükör sarkába
a mű alkotója
LEJZER LUDWIK ZAMENHOF 1887

2004 egyik éjszakáján, hogy ne felejtődjék az a másik szösszenő nesz

éjszakai nesz

Zorica Sentic

Imre Szabo dit : Éjszakai nesz

Hungarigis/magyarra fordította Szabó Imre
http://www.ipernity.com/home/32699


NOKTA BRUO

sendangera eta bruo
en la nokto
okulfermite
fenestro malfermita
super gardeno

Ne estis radio
tio ne alvenis de supre
eta eho
koncerto
jen
flamenko
jen melodramo
eta eho
muzika
austria valso
polinezia melodio
nelogike
uno doué tré (unu du tri)
itala akcento
au cu estis brazila
tio ne povis esti marsa
au cu estis azia
akadia kanzono
akcentoj kanada
greka, latina au armena
pola, rusa, au rumana
fore tamtamoj afrikaj
la nokto
augusta

unua diagnozo
kulo
eho sadisma, tragika
nenio folklora
nek ekstravaganta
kulo perfidigis
kulo cesigas kanti
kiam gi pikis

vortoj
eliris el la vortaro
estis tio la eta bruo en la nokto
la folioj movigis
kantis
vortoj trapezistaj
iluziistaj
unu
post
la alia
unuvice
eliris el la vortaro

la eta eho
estis nur vortoj

je tagigo
la aero estis parfumita

vortbukedoj
legeblaj
bukedoj de vortoj
parfumis la dormcambron
la vortaro falis
malfermite ce la pago 346

mankis unu vorto
Esperanto

ce la litkapo
la skribilo
la blanka papero
nokta bruo
estis skribita

blindumita
kaligrafie
en angulo de la tabulo
autografo de leksikografo
LEJZER LUDWIK ZAMENHOF 1887

unu nokte de 2004
por ne forgesi alian bruon

Zorica Sentic

en espéranto par Floréal Martorell
http://www.myspace.com/vinilkosmo


NIGHT COMMOTION

insignificant commotion
in the night
the eyes closed
an opened window
facing the garden
it wasn’t radio
it didn’t come from the upstairs
little echo
concerto?
from time, to time
flamenco
melodrama

little echo
melodious
waltz
Polynesian melody
it wasn’t logical
uno, duo tre
an Italian accent

maybe Portugese
it certainly wasn’t Martial
maybe it was Asian
one fumigated melody
Canadian accent
Greek, Latin, or Armenian
Polish, Russian, or Romanian
African tam-tams at a distance
the night
in August
first diagnosis
a mosquito
sadistic echo, tragic
there was nothing folkloric
nor eccentric
the mosquito would reveal itself
the mosquito stops singing
after stinging

the words
were running out of the dictionary
it was a little night hustle
it wasn’t music
the pages were flipping
they were singing
acrobatic words
illusional
one
by
one
in
an Indian
order
rhythmically
walk out of the dictionary
they were only letters
the words
that little echo
at a brake of dawn
the air smelled
like bouquets of words
readable
bouquets of words

syllables filled the room with fragrance
the dictionary fell down from the chair
turned to page 346
one word was missing
Esperanto
on the night table
a pencil
on the white paper
"the night hustle"
It was written...
shining
on the calligraphic letter

at the corner of a picture
signed by the lexicographer
LEJZER LUDWIK ZAMENHOF 1887

one night 2OO4
so I shouldn’t forget another hustle

Zorica Sentic
translated by Jelena Pavlovic

PROMAŠENE PESME

u korpi od vrbovog pruća
iscepani, izgužvani, ižvrljani
leševi papira
pesnik je zadremao
umoran od traženja rima
i od hoda po stopama
svojih pesama
pesnik se uspavao
u njegovoj maloj beležnici
reči naslikane
u slovima svih boja
neuspele pesme
zlo, dobro
sve i ništa
okrugla zemlja
čovek, jabuka
nada, očajanje
zemlja, svemir, senka, svetlost
sloboda,pubertet, neprilagodjen
sitnica, lasta, čipka
telegraf, paragraf, autogram
vremena, toliko i toliko
Mir
ižvrljani svemiri
pesnik sanja
uprkos svojim promašenim pesmama
nisam živeo uzalud.

serbe Zorica Sentic

MISUNDERSTOOD POEMS

in the old wicker basket
the dead torn papers
the poet dozed off
tiered of riming
and of following the footsteps
of his own poems
the poet fell asleep
and in his notebook
the words are painted
in the multicolored letters
in unsuccessful verses
good, bad
all and nothing
the sphere
a man, an apple
hope, despair
the earth, the universe, the light
freedom, puberty, unsettled
a trinket, a swallow, a lace
a message, a paragraph, an autograph
so much time
the peace
scribbled cosmos
the poet is dreaming
in spite of the misunderstood poems
I didn't live in vain

Zorica Sentic
translated by Jelena Pavlovic

POEMAS FRACASADOS

en una canasta en mimbre
desgarrados, arrugados, garrapateados
cadáveres de papeles
el poeta se ha adormecido
cansado
por haber buscado las rimas
pisado los pies
de sus poemas imperfectos
el poeta se ha dormido
sobre su cuadernito
rastros de lagrimas vertidas
y palabras dibujadas
en letras de todas las colores
poemas fracasados
el mal, el bien
todo y nada
la tierra redonda
hombre, manzana
esperanza, desesperación
tierra, universo, sombra, luz
libertad, pubertad, inadaptado
bagatela, golondrina,encaje
telégrafo, parágrafo autógrafo
tiempo
paz
universos fripeados
el poeta sueñe
a pesar de sus poemas fracasados
no habría vivido por nada

Zorica Sentic
Traducción de Maggy De Coster

POÈMES RATÉS

dans une corbeille en osier
déchirés, chiffonnés, gribouillés
cadavres de papiers
le poète s’est assoupi
fatigué
de chercher les rimes
de marcher sur les pieds
de ses poèmes imparfaits
le poète s’est endormi
sur son petit carnet
traces de larmes déversées
et de mots dessinés
en lettres de toutes les couleurs
poèmes ratés
le mal, le bien
le tout et le rien
la terre ronde
homme, pomme
espoir, désespoir
terre, univers, ombre, lumière
liberté, puberté, inadapté
bagatelle, hirondelle, dentelle
télégraphe, paragraphe, autographe
temps, tant et tant
paix
univers chiffonnés
le poète rêve
malgré ses poèmes ratés
je n’aurais pas vécu pour rien

français Zorica Sentic

MENE IMAŠ PRAVO

da zoveš
kako želiš
moja ptico
mazo
moja maco
moja mila
imaš pravo
kako želiš
ali
zovi
macu
maca
a ja te zvati neću

Zorica Sentic

MOI, TU AS LE DROIT

moi
tu as le droit
de m' appeler
comme tu veux
ton oiseau
ma chatte
ton minou

comme
tu veux

mais
t' appelle
un chat
un chat

moi
je ne t' appelle pas

Zorica Sentic

You are entitled

You could call me
any way you want
your bird
honey
my kitten
your sweetness
you could,
as you like
but
if a cat
is a kitten
I wont call you at all

Zorica Sentic
translated by Jelena Pavlovic

mene imas pravo

mene imas pravo
da zoves
kako zelis
tvoja ptica
mazo
moja maco
tvoja mila
imas pravo
kako zelis
ali
zovi
macu
maca

a ja te zvati necu

serbe Zorica Sentic

мене имаш право

мене имаш право
да зовеш
како желиш
твоја птица
мазо
моја мацо
твоја мила
имаш право
како желиш
али
зови
мацу
маца

а ја те звати нећу

Zorica Sentic
serbe cyrillique Vesna Dencic

mene imas pravo

mene imas pravo
zvati
kako hoćeš
tvoja ptica
mazo
moja maco
tvoja mila
imas pravo
kako zelis
ali
zovi
mačku
maca

a ja tebe zvati necu

Zorica Sentic
croate Ida - Elfrida M.Mahulja

mene moreš

mene moreš
zvat
kako ćeš
tvoj tić
mazo
moja maco
tvoja mila
imas pravo
kako god zelis
ma
zovi
mačku
maca

a ja tebe zvat necu
Zorica Sentic
čakavski dijalekt/otok Krk/ Ida - Elfrida M.Mahulja

mnie masz prawo

mnie masz prawo
nazywac
jak sobie zyczysz
twój ptaku
chlubo
moja kicia
twoja mila
masz prawo
jak sobie zyczysz
ale
wolaj
kicie
kicie

a ja cie nie bede wolac

Zorica Sentic
traduit en polonais par Olga Lalic

yo, tienes el derecho

yo
tienes el derecho
de llamarme
como quieres
tu pájaro
mi gata
tu querida

como quieres

pero
llama un gato un gato
yo no te llamo


Zorica Sentic
traducción espagnol Maggy De Coster

enye, o naomo

enye
o naomo
be ayom
si gbe leke odzro wa
apo hevi
ape asevi lonlon
ape kese

si gbe aleke
odzro wa

voa
o yona
ase be
ase

nya
nye mu yonawo

Zorica Sentic
Ghislaine J.(Mina TOGO)


hai il diritto

hai il diritto
di chiamarmi
come vuoi
il tuo uccello
la mia gatta
il tuo micino

come
vuoi

ma
chiama
un gatto
gatto

io
io non ti chiamo

Zorica Sentic
in Italiano da Paolo De Bastiani Italie


Jo, tens el dret

Jo
Tens el dret
D’anomenar-me
Com vulguis
El teu ocell
La teva gata
El teu mèu

Com
Vulguis

Mes
T’anomeno
Un gat
Un gat

Jo
No t’anomeno pas

Zorica Sentic
Catalan Xavier Diez


Yo, tienes el derecho

Yo
Tienes el derecho
De llamarme
Como quieras
Tu pájaro
Mi gata
Tu minino

Como
Quieras

Pero
Te llamo
Un gato
Un gato

Yo
No te llamo

Zorica Sentic
Espagnol Xavier Diez

Zorica Sentic
http://darujmorec.blog.rs/
"i ko ne traži nađe... treba malo više vremena..."


srećan kraj godine

vreme
postoji jedino na budilniku...
na satovima ...
i drugim drangulijama
iz Švajcarske
naravno
vreme ne postoji!
uporno potpisujem!
Švajcari su to izmaštali
da nam prodaju satove
mogli su da se zaustave kod čokolade

zbog konkurecije Belgije
i kako nisu imali ni pomfrit ni školjke

između dve kriške ementalera

umešaše prste u vreme

cmokić iz Bel-grada ;-))

ps; Svetski istraživači,
uzmite alate
ostaje da se izmisli sat za buđenje
poljupci poljupci - poljupci koji ljube
i .... ljudi koje znaju da vole
i da to kažu!
jer ako vreme ne postoji
ljubav postoji
to uporno tvrdim i ...

bonne fin d'année

le temps
n'existe que sur les pendules ...
les montres...
et autres gadgets
suisses
bien entendu
le temps n'existe pas!
je persiste et signe
les Suisses l'ont inventé
pour nous vendre des montres
ils auraient du s' arrêter au chocolat

mais concurrence Belge oblige ...
et n'ayant ni la frite ni la moule ...

entre deux tranches de gruyère

ils se payèrent le temps
bises de Belgrade

ps; Chercheurs du monde entier
à vos burins
reste à inventer les réveils qui éveillent
des baisers baisers
et ...des hommes qui savent s'aimer
et se le dire!
car si le temps n'existe pas
l'amour ça existe
je persiste et ...

Z.S

Zorica Sentic
http://darujmorec.blog.rs/
"i ko ne traži nađe... treba malo više vremena..."

 


Amika.rs