Amika.rs

КРАЉЕВИНА СРБИЈА и ЈУГОСЛАВИЈА


ПРОРОЧКЕ РЕЧИ НИКОЛЕ ПАШИЋА

Наш живот, наше унутрашње слободе пошле су у последње време уназад, и то од оног времена, кад смо пожелели и пошли да дамо слободе нашој браћи. Ми смо пошли да ослободимо нашу браћу и у путу изгубили смо нашу слободу.

Никола Пашић, говор пред Народном скупштином Кнежевине Србије 11. децембра 1878, године

У правној држави сваки грађанин треба да има слободе да ради и говори, али та слобода рада и говора повлачи за собом и одговорност онога, који ради и говори, да није употребом свога права нанео уштрб праву свога суграђанина. У правној држави сваки грађанин има право да цени мисли и дела својих суграђана, и кад се ови крију, онда се отвара пут притворству, онда се помажу они суграђани, који желе да што раде, али не желе да њихови суграђани сазнаду, да они баш то раде. Говорити отворено и искрено то је велика грађанска врлина, а подмећати одговорност другима за своја дела и говоре, то је велики порок грађана слободних.

„Моја политичка исповест“ Никола Пашић 1902. године


Amika.rs