Amika.rs

Др Александра Лутхандер <> Стокхолм - Шведска <> Београд - Србија


.

НОВА КЊИГА ДР АЛЕКСАНДРЕ ЛУТХАНДЕР: “БЕРГМАН И ЖЕНЕ”

“Бергман и жене” је друга књига о Бергману др Александре Лутхандер.

Заједно са првом књигом, “Бергман је умро - живео Бергман!” биће временом спојена у једну књигу са насловом: “Бергмановска срећа” (“Bergmanlycka").

Будванске новине "Џет ет" ("Јet Set") и новинар Драган Стодић показале су велики интерес за Александрин рад, тако да је на насловној страни јунског броја освануо наслов “Бергман је васкрснуо”, као и фотографија ауторке и исцрпан интервју.

"Авлија", портал за културу,књижевност и друштвене теме, има такође интервју са аутoрком.
http://www.avlija.me/intervju/dragan-stodic-razgovor-sa-aleksandrom-luthander-bergmanu-zenama

Књижевник Миливој Анђелковић објавио је на свом порталу Amika.rs обе књиге у целости, у току две године и то по поглављима из Александрине докторске дисертације одбрањене 2011. у Београду : "УТИЦАЈ ФИЛМСКОГ ОПУСА ИНГМАРА БЕРГМАНА НА СТВАРАЛАЧКЕ И КУЛТУРОЛОШКЕ ОКВИРЕ ЕВРОПЕ 20. И 21. ВЕКА", пре него што су књиге биле штампане у Стокхолму, 2013. и 2014. године.

Књига “Бергман је умро - живео Бергман!” већ се налази у Краљевској библиотеци у Стокхолму, као и у две унивеpзитетскебиблиотеке, у Улмеу, на северу и у Лунду, на југу Шведске, а заступљена је и у библиотеци Шведског филмског института у Стокхолму, на коме је Александра магистрирала 2005. годинеса темом “Фелини и жене”. То чека и нову, тек објављену књигу.

http://libris.kb.se/bib/14818466

У Скадарлији, 10. септембра 2013. године у Кући Ђуре Јакшића, одржана је промоција књиге“Бергман је умро - живео Бергман!”, којом приликом је мр Миливој Анђелковићмултимедијално представио Александрину прву књигу. На промоцијису говорили и др Александар Новаковић (уредник “Афирматора”, који је такође објавио изабране делове обеју књига), мр Спасоје Ж. Миловановић, директор Драме Народног позоришта у Београду, као и Александрина мајка, песник и преводилац, Елеонора Лутхандер.

У октобру 2014. у време одржавњаСајма књига, у Кући Ђуре Јакшића биће одржана промоција нове књиге др Александре Лутхандер, “Бергман и жене”.

 

 

 

 

Александра Лутхандер

је одбранила докторску дисертацију

"УТИЦАЈ ФИЛМСКОГ ОПУСА ИНГМАРА БЕРГМАНА НА СТВАРАЛАЧКЕ И КУЛТУРОЛОШКЕ ОКВИРЕ ЕВРОПЕ 20. И 21. ВЕКА"

посвећен утицају Бергмана као редитеља на друге филмске ауторе

на МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТУ - ФАКУЛТЕТ ЗА КУЛТУРУ И МЕДИЈЕ

18. јула 2011.

 


Amika.rs