Amika.rs

Елеонора Лутхандер - Стокхолм - Шведска


Документи откривају - живела сам и у 18. веку!

Često se uz moje ime na Gugl pretraživanju pojavljivala neka Henrijeta Eleonora Luthander. To me je strašno čudilo i po malo ljutilo. Odlučila sam da to ispitam. Zaista sam mislila da sam jedina Eleonora Luthander, radi jedinstvenog spoja okolnositi. Međutim, izgleda da sam već "živela" u Švedskoj, još u 18 veku, ili tako nekako...

ŠTA IMAJU ZAJEDNIČKO ELEONORA LUTHANDER, ROĐENA JILENRAM, 1786. I ELEONORA LUTHANDER, ROĐENA DAMJANOVIĆ, 1954?

Istinita bajka o devojčici Elici iz Kruševca

Henrijeta Eleonora se rodila 1786. godine u Setri. Njeni roditelji su bili Antoaneta
i Karl Johan Jilenram, veleposednik u Setri. Eleonora se udala za pastora Luthandera, ali se kao mlada udovica preudala za paroha i psalmopisca Samuela Hedborna, autora uspavanke ”Duva letnji vetar”.

”Duva letnji vetar
Visoko u lipi peva kukavica
Majka hoda po zelenom polju
Namestila detetu svom
Mekanu postelju od cveca
Posipa listiće i ružine latice”


Samuel Hedbum se oženio 1821. godine sa tri godine mlađom, nepoznatom, lepom udovicom svog predhodnika, 34. godišnjom Henrijetom Eleonorom Luthander, rođenom Jilenram. Odnos izmedju supružnika bio je dobar. Eleonora je imala povoljan uticaj na svoga muža. Dobili su dve ćerke, Rozu i Helgu i jednog sina, Samuela Johana.

Izvor:
Biografski leksikon, Upsala 1840,
švedski biografski leksikon, Stokholm 1971.
Crkvene knjige u Heda parohiji

Eleonora Luthander rođena Jilenram, nadživela je i svog drugog muža, koji je umro 1849. godine, tako da je, sedam godina kasnije, 1856. godine probala pivo ”Luthander” iz pivnice Åbro koju je osnovao rođak njenog prvog muža.

Eleonora Luthander se rodila 1954. u Kruševcu. Njeni roditelji su bili Valentina Genadijevna Hlebin, ruska plemkinja i Svetozar Damjanović, čiji se otac Petar rodio na opevanom Čevu u Crnoj Gori. Eleonora se udala za švedskog novinara Pera Luthandera, čijega oca stric, poručnik Per W. Luthander je osnovao pivaru Åbro 1856. koja prozivodi pivo ”Luthander”.

Per Luthander se oženio 1975. godine sa sedam godina mlađom, nepoznatom, lepom, 21. godišnjom Eleonorom, rođenom Damjanović. Odnos izmedju supružnika bio je dobar. Eleonora je imala povoljan uticaj na svoga muža. Supružnici su živeli u Budimpešti, Beogradu, Minhenu, Moskvi i na ostrvu Hvaru. Dobili su ćerku Emu Alexandru i sina, Amadeusa Joakima Damjana.

Izvor:
Opština Kruševac
Opština Vračar
Opština Hvar

Eleonora Luthander je ostala sama sa dvoje dece pošto se Per Luthander ponovo oženio sa Bite Hamargren, ali uvek ima jednu flašu piva ”Luthander” u frižideru koju čuva za goste.


ODGOVOR:

http://abro.se/Products.aspx?ID=%7BED96E658-CCE3-43FE-A5DC-6BFF634C332A%7D&Parent=%7B00000000-0000-0000-0000-000000000000%7D&T=0&N=0&S=0

Eleonora Luthander

Amika: Pa vi ste bili i savremenica Karla Marksa i Fridriha Engelsa! Sada mi je jasniji naziv vaše zbirke pesama KAPITAL.


Amika.rs